Οι στόχοι

Οι στόχοι

Η ενίσχυση της λειτουργίας των ΜΜΕ της περιφέρειας,   η διαπραγμάτευση και η σύναψη συλλογικής σύμβασης εργασίας και η παρακολούθηση της εφαρμογής της αποτελεί τον κύριο στόχο της έργου που εκτελεί η Ένωση Συντακτών Μακεδονίας-Θράκης (ΕΣΗΕΜ-Θ), με χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Δημοσιογράφων (EFJ), στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Trade Unions for a Fair Recovery».

Αναλυτικά, η ΕΣΗΕΜ-Θ επιδιώκει, αναπτύσσοντας κοινό βηματισμό με άλλα συνδικάτα και ενώσεις δημοσιογράφων, να εκπληρώσει τους ακόλουθους στόχους:

  • Να ενισχύσει τους όρους αμοιβής και εργασίας των επαγγελματιών δημοσιογράφων, μισθωτών ή ελευθέρων επαγγελματιών, που εργάζονται σε τοπικά μέσα ενημέρωσης,
  • Να υποστηρίξει έτι περαιτέρω τη λειτουργία περιφερειακών ΜΜΕ μικρής κλίμακας,
  • Να συνεισφέρει στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού προς την τοπική δημοσιογραφία,
  • Να εξουδετερώσει τις βλαβερές συνέπειες της παραπληροφόρησης,
  • Να περιφρουρήσει την εφαρμογή των αρχών τηςδεοντολογίας και της διαφάνειας κατά την άσκηση του δημοσιογραφικού επαγγέλματος.

 

Τους στόχους αυτούς υπονομεύουν σήμερα οι ανεπαρκείς συνθήκες εργασίας, η έλλειψη συλλογικών συμβάσεων και η απουσία  συνεκτικού συστήματος εποπτείας αφενός μεν για τον εντοπισμό των διαφόρων προβλημάτων, αφετέρου δε για την καθοδήγηση των επιμέρους παρεμβάσεων.

Αναφορές
Είστε δημοσιογράφος σε περιφερειακό ΜΜΕ και αντιμετωπίζετε πρόβλημα με τους όρους εργασίας σας; Ενημερώστε το PRESS_LOCAL
Υποβάλλετε την αναφορά σας...
Επικαιροποίηση στοιχείων μέλους
Είστε μέλος της ΕΣΗΕΜ-Θ; Επικαιροποιήστε τα στοιχεία σας!

Το PRESS_LOCAL είναι μια πρωτοβουλία της Ένωσης Συντακτών Μακεδονίας-Θράκης, που αναπτύσσεται με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Δημοσογράφων (EFJ), στο πλαίσιο του έργου Τrade Unions for a Fair Recovery.

Επικοινωνία

Στρατηγού Καλλάρη 5, 54622, Θεσσαλονίκη

2310 243 572

[email protected]

press-local.gr

To Μητρώο της ΕΣΗΕΜ-Θ με τα Μέσα Ενημέρωσης που δραστηριοποιούνται στη Μακεδονία και τη Θράκη υλοποιήθηκε με την ευγενική και αφιλοκερδή υποστήριξη του μη κερδοσκοπικού δημοσιογραφικού Οργανισμού iMEdD – incubator for Media Education and Development