Οι Συντελεστές

Οι Συντελεστές

Το νέο έργο της Ένωσης Συντακτών Μακεδονίας-Θράκης (ΕΣΗΕΜ-Θ) χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Δημοσιογράφων(EFJ),  στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Trade Unions for a Fair Recovery», με πόρους που προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Για την εκπλήρωση των επιδιώξεων του παρόντος έργου η ΕΣΗΕΜ-Θ προτάσσει την αρχή της συνεργασίας με τις περιφερειακές ενώσεις δημοσιογράφων Έτσι, συμπράττει με:

Συνακόλουθα, τα προϊόντα όλων των υπηρεσιών, των δράσεων και των επιμέρους δραστηριοτήτων του έργου αξιοποιούνται ελεύθερα και από τις δύο ως άνω Ενώσεις. Με τον τρόπο αυτό ενισχύονται και πολλαπλασιάζονται τα αποτελέσματα του όλου έργου.

Η ΕΣΗΕΜ-Θ φιλοδοξεί να κινητοποιήσει και άλλα σωματεία εργαζομένων σε ΜΜΕ, για να επεκταθεί η χρήση της ψηφιακής πλατφόρμας, να μεγιστοποιηθεί η εισαγωγή δεδομένων και να ενισχυθεί ο αντίκτυπος της συνδικαλιστικής εποπτείας των συνθηκών εργασίας.

Αναφορές
Είστε δημοσιογράφος σε περιφερειακό ΜΜΕ και αντιμετωπίζετε πρόβλημα με τους όρους εργασίας σας; Ενημερώστε το PRESS_LOCAL
Υποβάλλετε την αναφορά σας...
Επικαιροποίηση στοιχείων μέλους
Είστε μέλος της ΕΣΗΕΜ-Θ; Επικαιροποιήστε τα στοιχεία σας!

Το PRESS_LOCAL είναι μια πρωτοβουλία της Ένωσης Συντακτών Μακεδονίας-Θράκης, που αναπτύσσεται με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Δημοσογράφων (EFJ), στο πλαίσιο του έργου Τrade Unions for a Fair Recovery.

Επικοινωνία

Στρατηγού Καλλάρη 5, 54622, Θεσσαλονίκη

2310 243 572

[email protected]

press-local.gr

To Μητρώο της ΕΣΗΕΜ-Θ με τα Μέσα Ενημέρωσης που δραστηριοποιούνται στη Μακεδονία και τη Θράκη υλοποιήθηκε με την ευγενική και αφιλοκερδή υποστήριξη του μη κερδοσκοπικού δημοσιογραφικού Οργανισμού iMEdD – incubator for Media Education and Development