Το έργο

Το έργο

Το έργο που έχει αναλάβει και εκτελεί η Ένωση Συντακτών Μακεδονίας-Θράκης (ΕΣΗΕΜ-Θ), εδράζεταιστην ανάπτυξη του ψηφιακού συνδικαλισμού και υπηρετεί την ενδυνάμωση της συλλογικής διαπραγμάτευσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Δημοσιογράφων(EFJ),  στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Trade Unions for a Fair Recovery, με πόρους που προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.  

Προϊόν της νέας δράσης της ΕΣΗΕΜ-Θ αποτελεί η παρούσα, ειδική ψηφιακή πλατφόρμα, μέσω της οποίας:

  • Καταγράφονται όλα τα Μέσα Ενημέρωσης που λειτουργούν στη Θεσσαλονίκη και σε άλλες πόλεις της Βόρειας Ελλάδας.
  • συλλέγονται και διαμοιράζονται πληροφορίες σχετικά με την πραγματικές συνθήκες εργασίας όλων των δημοσιογράφων που εργάζονται σε τοπικά μέσα ενημέρωσης της Θεσσαλονίκης και των άλλων πόλεων της Βόρειας Ελλάδας. 
  • μνημονεύονται προβλήματα και τελούν υπό παρακολούθηση αλλαγές σχετικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς, τις συνθήκες εργασίας, τις συμβάσεις, το μοντέλο λειτουργίας των τοπικών ΜΜΕ, δεοντολογικά θέματα, αμφιλεγόμενες συντακτικές αποφάσεις, νομικά ζητήματα (υποθέσεις δυσφήμισης) κ.ά.

Η εν λόγω πλατφόρμα λειτουργεί με το μοντέλο της λήψης ειδοποιήσεων, που προέρχονται από μέλη της ΕΣΗΕΜ-Θ, εργασιακούς εκπροσώπους, μη μέλη δημοσιογράφους, αλλά και εκπροσώπους εργοδοτικών οργανώσεων. Οι ειδοποιήσεις επαληθεύονται και αξιολογούνται από την ομάδα έργου, ενώ η ΕΣΗΕΜ-Θ ανταποκρίνεται σε καθεμία απ΄ αυτές με διαφορετικούς τρόπους, ανάλογα με τη βαρύτητα και τον επείγοντα χαρακτήρα των ζητημάτων που δηλώνονται.

Η ΕΣΗΕΜ-Θ ενημερώνει και εκπαιδεύει δημοσιογράφους τοπικών ΜΜΕ, όσον αφορά στη χρήση της παρούσας ψηφιακής πλατφόρμας, και αξιοποιεί, κατόπιν επαλήθευσης, τις ειδοποιήσεις/αναφορές που φτάνουν σ΄ αυτήν:

  • για να παρεμβαίνει εγκαίρως, όταν χρειάζεται να λυθούν επείγοντα προβλήματα,
  • για να αξιολογεί, βάσει τεκμηρίων, τις συνολικές συνθήκες λειτουργίας των τοπικών ΜΜΕ,
  • για να οργανώνει αναλόγως τη στρατηγική της, όσον αφορά στην άσκηση πιέσεων προς τους εργοδότες ή/και την κυβέρνηση,
  • για να προετοιμάζει τη  διαπραγμάτευση συλλογικών συμβάσεων με εργοδότες.

Τις δυνατότητες της παρούσας ψηφιακής πλατφόρμας έχουν την ευκαιρία να αξιοποιήσουν όλοι οι επαγγελματίες δημοσιογράφοι, μέλη και μη της ΕΣΗΕΜ-Θ, που εργάζονται σήμερα σε τοπικά ΜΜΕ της Θεσσαλονίκης και των άλλων πόλεων της Βόρειας Ελλάδας.

Επιπλέον, δημοσιογράφοι που υπάγονται σε άλλες Ενώσεις ή δεν εντάσσονται σε συνδικαλιστικά σωματεία, μπορούν να επωφεληθούν από την πρωτοβουλία της ΕΣΗΕΜ-Θ.

Σημειώνεται ότι την παρούσα ψηφιακή πλατφόρμα είναι δυνατόν να αξιποιούν εκτός των δημοσιογράφων, και άλλοι εργαζόμενοι σε ΜΜΕ, όπως και οργανισμοί ιδιοκτητών. Το γεγονός αυτό προσφέρει πρόσθετα οφέλη και μετουσιώνει την όλη πρωτοβουλία σε εργαλείο υποστήριξης των τοπικών μέσων και ενίσχυσης του ανθρώπινου κεφαλαίου τους. 

Οι αναφορές και τα πορίσματα του εκτελούμενου έργου δύναται να κοινοποιηθούν στην ακαδημαϊκή κοινότητα και σε άλλα ερευνητικά ιδρύματα που ασχολούνται με τη λειτουργία των τοπικών μέσων ενημέρωσης και τον σημαίνοντα ρόλο τους, προκειμένου να προαχθεί η ποιοτική δημοσιογραφία και να ανασχεθεί η παραπληροφόρηση.

Αναφορές
Είστε δημοσιογράφος σε περιφερειακό ΜΜΕ και αντιμετωπίζετε πρόβλημα με τους όρους εργασίας σας; Ενημερώστε το PRESS_LOCAL
Υποβάλλετε την αναφορά σας...
Επικαιροποίηση στοιχείων μέλους
Είστε μέλος της ΕΣΗΕΜ-Θ; Επικαιροποιήστε τα στοιχεία σας!

Το PRESS_LOCAL είναι μια πρωτοβουλία της Ένωσης Συντακτών Μακεδονίας-Θράκης, που αναπτύσσεται με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Δημοσογράφων (EFJ), στο πλαίσιο του έργου Τrade Unions for a Fair Recovery.

Επικοινωνία

Στρατηγού Καλλάρη 5, 54622, Θεσσαλονίκη

2310 243 572

[email protected]

press-local.gr

To Μητρώο της ΕΣΗΕΜ-Θ με τα Μέσα Ενημέρωσης που δραστηριοποιούνται στη Μακεδονία και τη Θράκη υλοποιήθηκε με την ευγενική και αφιλοκερδή υποστήριξη του μη κερδοσκοπικού δημοσιογραφικού Οργανισμού iMEdD – incubator for Media Education and Development